Baščaršija je stara sarajevska čaršija, te historijsko i kulturno središte grada. Baščaršija je izgrađena u XV vijeku, kada je Isa-beg Isaković osnovao i cijeli grad. Riječ Baščaršija potječe od riječi “baš”, koja na turskom znači “glavna”, tako da Baščaršija znači “glavna čaršija”. Zbog velikog požara u XIX vijeku, današnja Baščaršija je dvostruko manja nego što je nekad bila.

Baščaršija se nalazi na sjevernoj obali rijeke Miljacke, u općini Stari Grad Sarajevo. Na njoj se nalazi nekoliko važnih povijesnih objekata. Danas je Baščaršija glavna turistička atrakcija grada Sarajeva.

Sarajevo je poznato i po velikom broju javnih česmi, šadrvana i sebilja koji su grad snabdijevale vodom i činile ga ljepšim. Sarajevo je imalo vodovod već sredinom XV vijeka čime se, u to doba, nije moglo pohvaliti puno evropskih gradova. Tradicija gradnje dobrotvornih gradskih fontana – sebilja u islamskoj tradiciji stara je XIII vijekova. Današnji baščaršijski Sebilj je jedini objekat takve vrste.

Baščaršija je svoj najveći uspon dostigla u drugoj polovini XVI vijeka. Postojalo je 80 raznih vrsta zanata, organizovanih u jake cehovske organizacije. Čaršija je bila podjeljena po ovim zanatima tako da bi u svakoj ulici bili dućani za jedan ili više srodnih zanata (npr. ulice Kovači, Čurčiluk, Kazandžiluk, Sarači…).

rhdr